Sản phẩm khác

Sản phẩm khác

Phế Liệu Các Loại

Sản phẩm phế liệu nhôm, đồng, chì, giấy, nhựa... của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Đồng Phế Liệu

Đồng phế liệu, sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Đồng Thỏi - Đồng Tấm

Đồng Thỏi - Đồng Tấm, sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Kẽm

Bã Kẽm, Kẽm Thỏi, sản phẩm của Công ty TNHH TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Gang Đúc

Gang Đúc, sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Call Now +84 961065783