Đồng phế liệu

Ngày: 09-01-2019

Đồng phế liệu sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam

Đồng phế liệu

Đồng phế liệu sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam

Đồng phế liệu

Sản phẩm đồng phế liệu có xuất xứ việt nam hoặc được nhập khẩu trực tiếp

CÔNG TY TNHH ALUMINUM VIỆT NAM

Thôn Mẫn Xá, Xã Văn Môn, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

+84 961065783

aluvietco@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Món ăn sơ chế khác

Phế liệu các loại

Sản phẩm phế liệu nhôm, đồng, chì, giấy, nhựa... của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam...

0 đ

Kẽm

Sản phẩm kẽm : Bã Kẽm, Kẽm Thỏi của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam...

0 đ

Gang Đúc

Công ty TNHH Aluminum Việt Nam nhận gia công chi tiết cơ khí bằng gang theo tiêu chuẩn F200...

0 đ

Đồng Thỏi - Đồng Tấm

Đồng Thỏi - Đồng Tấm sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam...

0 đ

Call Now +84 961065783