Các cơ sở sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM

Các cơ sở sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM

24-05-2019

Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM có hệ thống kho hàng và các cơ sở sản xuất trên cả nước, trong đó kho hàng chính tại làng nhôm Mẫn Xá, Văn Môn, Yên Pho...

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Call Now +84 961065783