Sản phẩm Nhôm xuất khẩu

Những sản phẩm gia công, định hình và xuất khẩu

NHÔM HỢP KIM 0.5KG

Nhôm Hợp Kim 0.5kg Sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam....

NHÔM HỢP KIM D50

Nhôm Hợp Kim D50 Sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam....

Nhôm Thỏi ADC12

Nhôm thỏi ADC12 , Sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Nhôm Bi Nhỏ

Nhôm Bi nhỏ, Sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam....

Nhôm Ben

Nhôm Ben xuất khẩu, sản phẩm của Công ty TNHH Aluminium Việt Nam....

Nhôm Bi Hình Kim Tự Tháp

Nhôm bi hình kim tự tháp, sản phẩm của Công ty TNHH Alumium Việt Nam....

Nhôm Bi Hình Lập Phương

Nhôm bi hình lập phương, sản phẩm của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM ....

Nhôm Billet - Nhôm Thỏi 6061, 6063

Nhôm Billet - Nhôm Thỏi 6061, 6063 sản phẩm của Công ty TNHH Aluminum Việt Nam...

Nhôm Viên 1KG

Nhôm Viên 1KG, sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Nhôm Bi Hình Trụ

Nhôm Bi Hình Trụ, sản phẩm của Công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM....

Nhôm Bi To

Nhôm Bi To, sản phẩm của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM. ...

Nhôm Hợp Kim D13

Nhôm Hợp Kim D13 của công ty TNHH ALUMINUM VIỆT NAM...

Call Now +84 961065783